Lão hóa → Chỉ là lừa đảo? Các thử nghiệm sẽ chứng minh sự thật!

Đây là một đánh giá toàn diện về các sản phẩm với mục đích giúp mọi người quyết định những sản phẩm nào thực sự sẽ giúp họ và những sản phẩm nào giúp bạn già đi. Đây không phải là một hướng dẫn toàn diện về những gì bạn có thể ăn để trẻ. Đây là một hướng dẫn toàn diện cho những sản phẩm thực sự hiệu quả. Tôi đã xem xét một số sản phẩm và tôi giới thiệu những sản phẩm này cho mọi người vì những lý do tương tự mà tôi đã làm. Để đánh giá của tôi, tôi đã không bao gồm nhiều sản phẩm có chất làm ngọt nhân tạo hoặc các thành phần khác, như vitamin, trong đó. Không có gì đảm bảo rằng một sản phẩm không có thành phần nhân tạo trong đó. Điều đó nói rằng, có một số an toàn để sử dụng trong một số điều kiện nhất định và những điều này sẽ được thảo luận trong phần sau. Để rõ ràng, tôi đã bao gồm một danh sách một số sản phẩm tôi đã xem xét và cũng cung cấp các liên kết đến các đánh giá cho chúng. Tôi đã thử nhiều sản phẩm khác nhau và đánh giá này không phải là một hướng dẫn toàn diện về tất cả các sản phẩm ngoài kia. Xin lưu ý rằng tất cả các sản phẩm được đề cập đều không chứa các thành phần gây hại hoặc ở dạng chất làm ngọt chỉ có trong các nguồn tự nhiên.

Thành phần:

Protein: Protein có nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện lưu lượng máu và giảm cholesterol.

Đánh giá cuối cùng của chúng tôi

Noia Derm

Linda Novak

Việc sử dụng Noia Derm gần đây đã được chứng minh là một khuyến nghị bên trong để trẻ hóa. Nhiều tr...